כותרת ראשית
שימושון
לוח וידאו
לחברים
עסקים בשריד
מגזין כאן שריד
הצעת תקציב 2020 | הגדרת הסיעוד בהסדר סיעודי
כותרת ראשית
שימושון
לוח וידאו
לחברים
עסקים בשריד
מגזין כאן שריד

החודש שחלף

אין אירועים

שנה של 
שמחה
יצירה
צמיחה
הצלחה
אהבה

בחירות לוועדת חינוך למערכת החינוך החברתי

ספר טלפונים

לוח וידאו

ענפי שירות

קלפי ממוחשב

מספרי חירום

סידור רכב

לוח דרושים

טפסים

צוותים

רישום גשם

מדידה אחרונה 12/1/2020

מ״מ גשם ביממה האחרונה
סה״כ מ״מ גשם העונה

מזהים את המקום ?

מזהים את המקום ?

מזהים את המקום ?