מכתב לעובדים בנושא: הטרדה מינית

תמונה של ורד

לחברים שלום, מצורף הנוסח המעודכן של "תקנון למניעת הטרדה מינית". בטעות, חלק מהחברים קיבלו נוסח קודם (ולא מעודכן) של התקנון.

החובה למנוע הטרדה מינית מטרתה להגן על כבוד האדם וחרותו ולקדם את השוויון בין המינים

לכלל העובדים (חברים ושכירים) בקיבוץ שריד שלום רב ,
ברצוני להזכיר כי הדסה פרסאי , חברת הקיבוץ, ממונה על מניעת הטרדה מינית במקומות העבודה.  הינכם מוזמנים לקרוא את התקנון המצורף.

בברכה,
משה פקר –מש"א

 

תקנון למניעת הטרדה מינית

הטרדה מינית היא התנהגות אסורה  בחוק – החוק אוסר הטרדה מינית .העונש הצפוי עד שנתיים מאסר.
המעשים האסורים: סחיטה לביצוע מעשה בעל אופי מיני, ניצול יחסי כפיפות או מרות באופן מיני, מעשה מגונה (די באירוע יחיד) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, התייחסויות חוזרות למיניות האדם, התייחסות מבזה ומשפילה,
למינו  או לנטייתו של אדם  (די באירוע יחיד), התנכלות.

דוגמה להטרדה מינית: מעביד או עובד הנוגע בעובדת לשם גירוי מיני או החושף בפניה חלק מוצנע מגופו בלא הסכמתה, מעביד או עובד המאיים(במפורש או במשתמע) לפטר עובדת או לפגוע בזכויותיה אם היא תסרב לבלות אתו או לקיים אתו יחסי מין.
אלו מעשים לא יחשבו כהטרדה מינית? חיזורים הנעשים ברוח טובה, מתוך הסכמה הדדית ורצון חופשי.
התנכלות אסורה: כל פגיעה בעובד/ת או במבקש/ת עבודה שמקורה בהטרדה מינית, או כל פגיעה במי שסייע או העיד לטובת עובד/ת אחר/ת בתלונה על הטרדה מינית. העונש עד שלוש שנות מאסר.

אי הסכמה: על המוטרד/ת  להראות בבירור שאינו/ה מסכימ/ה להתנהגות המטרידה, במילים או  בהתנהגות.
מתי צריך להתלונן על הטרדה מינית  והתנכלות?:רצוי להתלונן על הטרדה או התנכלות כאשר הן קורות.

דרכי התגובה: החוק מציע 4 אפשרויות. ניתן לנקוט בכולן או בחלקן, במקביל או בזו אחר זו:
דין משמעתי פנימי, בבית הדין לעבודה, בבית משפט אזרחי, תלונה במשטרה.

חובות המעביד: מעביד חייב לנקוט אמצעים סבירים למניעת הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה.
· על המעביד למנות אחראי/ת לנושא הטרדה מינית במקום העבודה.
· על  המעביד לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה או התנכלות.
· על המעביד לדרוש מכל עובד להימנע מהטרדה מינית והתנכלות הן של עובדים והן של לקוחות.
· על המעביד לקיים פעולות הסברה והדרכה ולחייב כל עובד מטעמו להשתתף בפעילות.
· על המעביד המעסיק למעלה מ 25 עובדים, לתלות תקנון בנושא הטרדה מינית במקום בולט לעיין.

טיפול המעביד/ה במסקנות הבירור: המעביד, לאחר שקיבל את סיכומיה והמלצותיה של האחראי/ת יחליט בתוך תקופה שלא תעלה על 7 ימי עבודה על הפעלת אחת הסמכויות שלהלן:
· הרחקת "המטריד  לכאורה"  מהמתלונן/ת , נקיטת צעדים כדי למנוע את הישנות המעשה
· פתיחה בהליכים משמעתיים  בהתאם להוראות המשמעת החלו ת במקום העבודה.

לפניות: הדסה פרסאי   050-8594511  –   ממונה למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה בשריד.

השארת תגובה

טלפונים

לוח וידאו

ע. שירות

קלפי

חירום

ס. רכב

דרושים

טפסים

צוותים

  רישום גשם

  מדידה אחרונה 29/4/2023

  מ״מ גשם ביממה האחרונה
  סה״כ מ״מ גשם העונה
  גלילה לראש העמוד
  X
  דילוג לתוכן