מכתבים מה"בוידעם" – קבוצת "אחווה"

תמונה של באנר-מכתבים-מהבוידעם

בארכיון שלנו, שמורים מכתבים רבים ששלחו חברים שלנו לקיבוץ או לחבריו, או מכתבים שנשלחו מטעם הקיבוץ לאותם חברים, כאשר שהו בשליחויות שונות ומשונות בארץ או מעבר לים.
בסדרה זו, (הזכויות לשם היפה שמורות לאילת קרוא) אציג בקיצורים מתבקשים קטעים מהמכתבים הנ"ל ואשמיט מהם כמובן, נושאים אישיים או פרטים שעלולים לפגוע במי מהכותבים, המכותבים
או בני משפחתם.

והפעם: קטעים ממכתביהם של חברי קבוצת "אחוה", מייסדי קיבוץ שריד.
המכתב הנושא את התאריך המוקדם ביותר נשלח עוד מברלין על ידי צבי גולומביק. הוא מתאר ברמזים את הקשיים הרבים שעמדו לפני חברי הקבוצה, כאשר החליטו לעלות ארצה והתקשו בקבלת אישורי עליה.
מטבע הדברים ומאופי התקופה, חלק מהמכתבים המובאים בזאת, עצובים מאוד ועוטי ייאוש. לא התערבתי כמעט בשפת הכתיבה, אך הוספתי מדי פעם בסוגריים מרובעים שמות משפחה או הסברים נדרשים.

בערלין – 3.6.1920
חברים יקרים!
חדשות חשובות יש לי לכם להודיען. כל החברים שנמצאים כאן, זאת אומרת שמחה, יוסף ג', אהרון, אליהו א', אליהו ב', יעקב, מרדכי, מאיר, אפרים, (אחוואים), אביגדור(חרותי) ויחזקאל(אחדותי), נסעו ב – 27 ליוני אל הגבול הצ'כוסלובקי בכדי שלנסות לעוברו… בימים האלה נתקבלה תיליגרמה [טלגרמה] מווינה, כי כל הויזומים [ויזות] בעד חברי הקבוצה הראשונה מאשכנז כבר נכונים ושולחים אותם הנה… נפגשתי עם חלוץ אחד שבא מריגה. הוא נוסע לארץ. הוא מספר ששמה אפשר לקבל רישיון באופן קל עד מאוד… יוכל להיות, בוודאי אני מקווה לזאת, שמכתבי יבוא אליכם בזמן שכבר אהיה רחוק מכאן. בכל אופן נתראה בקרוב. כן חברים יקרים, להתראות בארץ או באדמה! זהו הלוזינג שלנו כעת… על דבר זה שנאבדה חבילה עם דרכיות [דרכונים] אתם יודעים כבר בוודאי…
היו שלום, אחיכם צבי. [גולומביק]

חדרה. ו' כסלו תרפ"א. [7.11.1920]
שלום לך צבי יקירי!
אתמול קיבלתי את מכתבך… אני כשדיברתי עם יוסף ביפו כשטיילנו, שאלתי לו מדוע הוא עצוב ושקוע במחשבות. הוא הזכיר לי את השם ואני תכף הפסקתי אותו. אחר כך הוא התחיל עימי אודות מיעוט השכלתו. בבואנו לחדרה, הוא השקיע את עצמו יותר בעולם המחשבה והוא אמר לי שחושב להירשם בגדוד. [העבודה]. ואם שם לא ימצא סיפוק ישים קץ. [לחייו]… אני תכף הפרעתי לו לנסוע אל הגדוד… דיברתי עם אהרון אודות זה שיוסף ייסע להר פוריה. ברוב עמל עלה בידינו לפתותו… אם כך, אם אפילו עכשיו עוד אינו מוצא סיפוק פרטי, אבל יכול הוא להתמסר בעבודה בשביל הארץ וגם ללמוד ובמשך הזמן יוקל לו וייעשה שבע רצון גם מחייו. ולעת עתה אין לו רשות לשים קץ [לחייו], בעת שהוא בריא וחזק ויכול הוא להביא תועלת לחיי הקבוצה…
אנחנו כאן [בחדרה], הסתדרנו איכשהו, במשך הזמן נסתדר יותר טוב. אנו עובדים בפרדסים עבודת ניכוש האילנות, היינו עידור, זמירה, הרכבה וחרישה. המטבח אצלנו הוא משותף. כמובן בחלק קבוצתנו החיים הם קומונליים…
היו שלום חיזקו ואימצו. שלום להתראות,
אחיך המסור לך משה [פרסי – אח של שפרה אבלס] אחואי.

תמונה של חברי קבוצת "אחווה" צולם בשנת 1921
חברי קבוצת "אחווה" צולם בשנת 1921

מגדל [המושבה] – כד' טבת תרפ"ב [8.1.1922 ]
שלום חבריה!
אף על פי שזה יוצא מהחוקים הכלליים, מפני שעליכם ראשית כל לכתוב, אצלנו אם ישנם שינויים הם קלים. אבל אצלכם הלא שינוי גדול. עברתם למקום חדש וכמובן מעניין אותנו לדעת מה הנעשה עמכם… אנו עומדים לקבל עבודת איילת השחר. אותה התוכנית ברפת כמו בכפר גלעדי… אני שבתי לטבריה, פגשתי את קלמן, דוד, יוסף ב'. חיקה באה עימי יחד לרפאות השיניים. מסתובבים ברחובות טבריה. אתמול קיבלנו עבודה בקבלנות. על כביש מגדל נפל קיר אשר בנוי על יד הגשר השני מהחורשה…
היו שלמים ובריאים ואל תתביישו לבוא אלינו.
ממני – נחום [שוורץ].

כפר גלעדי  13.2.1922
שלום לכם חבריה נודדים. מה מצבכם שם בין הציבור הגדול? [הכוונה ב"ציבור הגדול" היא לשהייתם של חלק מחברי הקבוצה בעין חרוד ובתל יוסף]… אנחנו גמרנו כבר פה את הקירות [של הרפת בכפר גלעדי] וכעת אנו עומדים לעבור לאיילת [השחר].בינתיים אני מקבל חופש לטיול, מה שמגיע לי מכבר, וגם אני אנדוד לאיזה שבועות לארצות החמות…
ראובן [ברוורמן]

…נכנס אני לאוהלו של אפרים [אליאש] שנעשה בעת האחרונה ל"קלוב ציוני", במקום הקלוב הישן… חשבתי אכתוב גם לכם מעט… עבדתי כל היום הזה ועשיתי מנורת חשמל בעד האוהל, אבל לדאבוני עוד לא בוער. מיטתך עודנה פנויה, כנראה היא מחכה עליך הרבה…
אליהו [אופניצקי]

שלום לכם חבריא.
נמצא אני פה עם אפרים ודוד… את הזמן אני מבלה באופן הכי מצוין… היתה אצלנו עוד מין שיחת חברים ודיברו עד לפנות בוקר. סמכנו על זה שיהיה גשם…
באוהל שלנו עשו המזכירות של הקבוצה. כותבים ועושים חשבונות. ישנם שעורים לגימעטר [גימטריה] וכמעט שבכל ערב אתה שומע אודות זוויות ועוד איזה דברים כאלה, וכותבים כל כך הרבה עד שעל כל האוהלים מצוירים זוויות ועיגולים. מה עוד לכם לכתוב? המשק מתקדם, התרנגולת של ברוך מטילה ביצים…
היו שלומים ובריאים קלמן [שוורץ].

ג' חשוון תרפ"ד [13.9.1923]
שלום לך משה!
קודם כל אבקשך לרשום ביומן קבוצתנו שני דברים: אור ליום כ"ה תשרי תרפ"ד בשתים עשרה וחצי מת יהושע ונקבר בכפר גלעדי. אור ליום א' חשוון תרפ"ד נולדה לי בת וקראתי את שמה חנה. אין מערבבים שמחה בשמחה, אבל שמחה ותודה הולכים תמיד יד ביד. בחיים אצלי ידו של אבל על העליונה. צער המוות גדול משמחת הלידה. התקשרתי ליהושע והיה אהוב עלי מאוד. נדמה לי שאיזה חוט של חן מיוחד היה על פניו ומקורו בעיניו הגדולות והבהירות שספגו בצימאון גדול את החיים… יותר משישה שבועות היה חולה ולא ידעו מה לו…
כן גדול הוא הצער של אב המתאבל על בנו. "מעשי אבות סימן לבנים" ובהתגבר עלי הצער, צף לנגד עיני המאורע שהתרשם במוחי בבהירות יוצאת מן הכלל בהיותי עוד ילד קטן. נזכר אני במות אחותי בת השנתיים… אמא מתייפחת עד כדי התעלפות, על יד העריסה עומד אני וצועק בקולי קולות. לא רחוק עומדת הסבתא ובוכה. אבא עומד בפתח החדר ומתמוגג בבכי בחשאי. פתאום מתעורר אבא, מנגב את הדמעות מפניו וניגש אל העריסה… ראיתיו שאחז את העריסה, עצם את עיניו והצדיק עליו את הדין. את הרגע הזה נדמה לי שלא אשכח לנצח… השכל מוכרח סוף סוף להתגבר על הרגש, וההיגיון הקר אומר כי את הנעשה אין להשיב…
אחיך יוסף ג'.      

תמונה של חברי קבוצת "אחווה" בגניגר
חברי קבוצת "אחווה" בגניגר

"חברים יקרים, להתראות בארץ או באדמה! זהו הלוזינג שלנו כעת... על דבר זה שנאבדה חבילה עם דרכיות [דרכונים] אתם יודעים כבר בוודאי... היו שלום, אחיכם צבי. [גולומביק]

תמונה של צבי גולומביק
צבי גולומביק
תמונה של רבקה וחיים חרמוני
רבקה וחיים חרמוני

2 תגובות

 1. נמרוד שחם (שוורץ) (16/05/2016) הגב

  גאה במשפחתי חלוצים אמיתיים

 2. הגר (16/02/2013) הגב

  מענין ,מרתק ואנושי. מכניס קצת פרופורציה לקשיים של היום ועל האטימות שהיתה וקיימת מאז ומתמיד

השארת תגובה

טלפונים

לוח וידאו

ע. שירות

קלפי

חירום

ס. רכב

דרושים

טפסים

צוותים

  רישום גשם

  מדידה אחרונה 18/2/2024

  מ״מ גשם ביממה האחרונה
  סה״כ מ״מ גשם העונה
  גלילה לראש העמוד
  X
  דילוג לתוכן