גדוד "השדה"

תמונה של חברי גדוד השדה
תמונה קבוצתית של חברי גדוד "השדה" - תחילת שנות החמישים.

השלמת גדוד "השדה" הגיעה לשריד ב – 11.1943 לאחר הכשרה בקיבוץ בית אלפא.
נפתח הפעם בכמה קטעים מוקדמים, שניתן בהחלט לכנותם – "עידן התמימות", כולם מתוך 'ספר החיים' של קבוצת "העיינות" בגדוד "השדה" בחיפה.

25.4.1937
"מי אנחנו? מאין באנו? ולאן מטרתנו?
כאלה היננו:
מתוך הכמיהות לטוב ויפה, לישר וצודק – התלכדנו מפרטים לחברה. צעירים וחסרי ניסיון בחיים, אך למודי אי השלמה עם הסובב… אין טהורה כשאיפתנו לתיקון החברה ואין אידיאל נעלה מזה בעולם… 
ונדע:
אם יש כוח המסוגל לתקן את החברה ולהקנות לה את השאיפות הנעלות ביותר – הרי זה האדם המגשים, המדבר ועושה, המתחנך להיות לוחם ויודע לפרוט את החזון לפרוטות… את האדם הזה עלינו ליצור… במטרה זו נתחיל את הפסיעה הראשונה שלנו ללא קול תרועות וצהלה כי דרכנו עולה לאיטה, אך בעקביות ההרה!!!…" 
"חזק ואמץ" – שלכם – כרמלה. [כרמלה הייתה המדריכה הראשונה של קבוצת "עיינות" בחיפה].

27.11.37
"לפני כשנתיים כאשר עזבתי את הקבוצה, הרי עזבתיה מבלי שיהיו לי כל מעצורים לכך, ואדרבא, עוד הצדקתי את צעדי זה: הקבוצה, הגדוד, אינם נותנים ולא כלום. אם במובן הרוחני ואם במובן החברותי… וכעת נכנסתי לקן בחזרה…
ובהיכנסי נשתנו פני הדברים… רואה אני כעת קומץ אנשים הרואים את שאיפתם לצדק, ליפה ולטוב כדבר ממשי הצריך להתגשם. הרגשתי כעת: הוקל לי מכל האבנים שהיו מונחות בתוך תוכי!
נצעד במעלה ההר עד אשר נגיע לפסגתו!"
הנספחת אליכם – טובה רפטנברג. [רר] 

3.10.1938
"לא חבריא! לא זו הדרך אשר עלי לבחור בה!
ואף לוּ זו דרכה האמיתית של תנועתנו! מאסה נפשי משבת בפעולות, כעין "בנשף מסכות," אשר איש לא ידע את רעהו או שאחות לא תדע ולא תכיר את זו היושבת מולה…"

29.12.1938
גדעון "הדרור" איננו. טבע בסופת ים בספינת "רחף".
"אילמת היא פרידתנו ממך חבר! יהיו גם דברינו אליך אילמים! את דרכך – דרכנו שהתחלנו יחדיו עוד הלאה נמשיכה!
נצעד! ונגשים!!"

"ביוני 1942 התרכזנו בבית אלפא כקבוצת הכשרה, בוגרי גדוד "השדה" של התנועה הארצישראלית מקיני חיפה, פתח תקווה וקריית חיים… הכל היה ראשוני ומלא עניין ובקיבוץ שבו חיינו התייחסו אלינו באהדה… 
כעבור שנה התחילו מדברים על כך שגדוד "השדה" יוציא מתוכו קבוצות השלמה, מלבד יצירת קיבוץ עצמאי אחד או שניים. רעיון ההשלמה היה אז בלתי פופולארי עד למאוד… החלה פרשה של ויכוחים סוערים… בסופו של דבר, נתכנסו כל חברי הגדוד בגן שמואל וברוב קטן נתקבל הסיכום האומר, כי פניו של גדוד "השדה" בשלמותו הם להשלמת הקיבוצים הוותיקים."

"… באנו לשריד אחרי תקופת הכשרה ארוכה למדי, שהעניקה לנו כמה יסודות חשובים ביותר בחיי קיבוץ, אולם רק כאן התחיל המבחן האמיתי של חיי קיבוץ ושל השתלבותנו בחיי המקום… היינו קבוצה גדולה, כ – 40 חברים יחד עם בני הקיבוץ וחברים שהצטרפו אליהם… המשכנו להתלבט כפרטים וכקבוצה בשאלת ההשלמה וטרם השלמנו בכל לב עם הרעיון, שאמנם כאן יהיה מקומנו גם להבא… ביטוי לפקפוקים אלה היה הפזמון החוזר שהיה מלווה אותנו לא פעם – "השלמה או השלייה…"
"כעבור שנה להיותנו בשריד, התקיימו בירורים ממושכים ונוקבים על גורל הקבוצה והפעם ברוב מכריע הוחלט על השלמת שריד.
(מתוך – שריד 25 שנים לקיומה. כתב איתן הלוי).

1944 (מתוך עלון הקבוצה – כתב חיים גל אושר).
שנתיים הגשמה.
"לכאורה שנתיים – רק מספר המציין שנים מספר שעברו. בשבילנו שנתיים אלה היו משהו יותר מזה. הם עשו את מהפכת ההגשמה אצלנו… לא קלות היו שנתיים אלה, כי חיי קיבוץ בכלל הם לא קלים. כי הקיבוץ הוא חלוץ, וחלוץ מהפכני, הרוצה לשנות סדר עולם וחברה… נאבקנו והננו נאבקים כעת עוד עם עצמנו ועם החוץ על חיינו, על יצירת האדם המושלם…"

לפני ההכרעה. (כתב – שמואל הילדסהיים).
"… הנה חלפו כבר שנתיים מאז יציאתנו לחיי הגשמה. חלפו שנתיים מאז חצה האוטו את העמק בדרכו לבית אלפא. ובבואנו כיום לסכם את המאזן בשנתיים שלנו, עולים הרהורים בלבי והרהורים נוגים עד מאוד. לא פעם הנני שואל את עצמי: האם יש בכלל לקוות לשינוי פני הדברים? האם נצא פעם לדרך המלך? או שנמשיך ככה עד אשר לא נוכל יותר?"

בסופו של דבר, רבים מאוד מחברי גדוד "השדה" ומהנספחים אליהם נשארו בשריד. 
אריה פוגלמן ושמואל הילדסהיים ז"ל נהרגו במלחמת השחרור. 

תמונה של חברי גדוד השדה
עומדים מאחור מימין לשמאל: אריה פוגלמן; צפירה שה לבן. מלפנים: אליעזר שוויד; נתן יונתן.
תמונה של חברי גדוד השדה
חלק מחברי הגדוד - 1944
תמונה של חברי גדוד השדה
חברי הגדוד מטיילים.
תמונה של חברי גדוד השדה
טובה רר ואיתן הלוי - בית אלפא 1942
תמונה של חברי גדוד השדה
מימין לשמאל: אפרים רוזן; רפי רוזן; נתן יונתן; מייקל ירון - 1945

רשימת החברים בגדוד "השדה:"

• אריה פוגלמן
• משה טולצ'ינסקי
• אהרון (צ'צ'יק) עשת 
• עלי רר
• אפרים כהן 
• טובה רר (רפטנברג)
• אורי לב
• שמואל הילדסהיים
• איתן הלוי 
• פסי הילדסהיים
• אריה גיטלר 
• אורה מונטג
• בנימין בנדקובסקי 
• אביבה וייסמן

• אביבה וייסמן
• דוד קורץ 
• לאה לפידות
• דוד רזניקוב 
• ישראל סלעי
• חיים גל אושר 
• אלי פיינגרש
• יהודית (וילף) גל אושר 
• צפירה (שה לבן) יונתן
• יחיאל (נוימן) נאמן 
• נתן (קליין) יונתן 
• חנה נאמן 
• שולה צרפתי
• אליעזר (שוויד) שביט 
• גינה (פצביץ') אמיתי

לחברי השלמת "השדה" הצטרפו גם בני שריד הראשונים ונספחים רבים:
עמינדב חרמוני; אמנון גליל; רפי רוזן; אפרים רוזן; מינה חרמוני; עמוס ציפור; צבי מצקביץ'; חנן הופמן; שרה עשת (בן יעקב); צבי ואלישבע בק; דינה כהן; 

אם נראה לכם שחסר פרט חשוב או שמו של חבר/ה ברשימה שלעיל הנכם מתבקשים להשלים את החסר. להעיר ולתקן למיטב ידיעתכם.

הבעת תודה!
כאמור לעיל, זוהי הכתבה האחרונה בסדרה. ברבות מהכתבות נמצאו עוד נתונים, תמונות ופרטים רבים רק לאחר פרסומן. בכל מקרה היה המקום צר מלהכיל את כל החומר המצוי בארכיון.
אני מודה לחברי שריד שהוסיפו לחלק מהכתבות פרטים חשובים מהידע האישי שלהם.
לעובדות הארכיון יעל כנען ואילת קרוא על הסיוע הרב בחיטוטי הבלתי פוסקים בנבכי הארכיון.
ואחרון חביב – לחי שפיר על סריקת התמונות ופרסום הכתבות באתר. 

הכתבות בסידרה:

תמונה של חברי גדוד השדה

גדוד "השדה"

השלמת גדוד "השדה" הגיעה לשריד ב – 11.1943 לאחר הכשרה בקיבוץ בית אלפא. נפתח הפעם בכמה קטעים מוקדמים, שניתן בהחלט לכנותם – "עידן התמימות", כולם

קראו עוד »
תמונה של חלק מחברי קיבוץ ה' נכנסים לראשונה בשערי שריד השנה 1941

מאם המושבות לשדות שבעמק

סיפורו של קיבוץ ארץ ישראלי ה' | כתבה נוספת בסידרה. קיבוץ ה' הורכב משלושה גופים עיקריים: חברת הנוער הראשונה (נוער א'), יוצאי תנועת "וורקלויטה" שעלו

קראו עוד »
תמונה של בונים את בריכת השחייה 1946

בריכת השחייה

בימים אלו ממש, כאשר תקנות שונות ומשונות צונחות עלינו מכול עבר, התבשרנו גם, שעקב מצבה הלא תקני של בריכת השחייה הוותיקה והאהובה שלנו, לא יאפשרו

קראו עוד »
תמונה של מנוחה בגורן שנת 1934

השלמת גדוד "הבונה"

חמש שנים ראשונות כבר עברו על המשק ולכלל ביסוס טרם הגיע. אותם הימים היה התקציב ההתיישבותי ניתן טיפין טיפין… כדי להתגבר על תקלה זו פנינו

קראו עוד »
תמונה של אוטובוס-ליריד-המזרח

שריד – 1934

לאחרונה נמצא בארכיון שלנו מכתב יפה ששלח יהודה שפיצן לטובה ציפור, כנראה בעת שנסעה לבקר את משה ציפור, שיצא לשליחות כלשהי בחו"ל. מן המכתב הארוך,

קראו עוד »
תמונה של שרטוט קו הנפט מכירכוכ שבעירק לחיפה

קו הנפט

בשנת 1927 התגלה שדה נפט ענקי ליד העיר כירכוך בצפון עיראק. כמה שנים אחר כך, בתחילת שנות השלושים של אותה המאה, ראתה הממשלה הבריטית חשיבות

קראו עוד »
תמונה של קבוצת "אחוה" בליטא - חורף 1920

בעקבות יומן "אחוה"

בעקבות נסיונותי להוציא את יומן "אחוה" לאור, הצלחתי ליצור קשר עם כמה בני משפחה, שהוריהם היו חברים בקבוצה, אך עזבו אותה במהלך שנות הנדודים הראשונות,

קראו עוד »
תמונה של שריד 1928 - חברי קבוצת "אחווה" ו"ביברכה"

ביברכה

רבים נוטים לחשוב בטעות, שמקור השם ביברכה הוא בי – ברכה (בתוכי ברכה). אך לא כן הוא:באביב שנת 1914 נוסדה בגרמניה ובאוסטרו – הונגריה, שצ'כיה

קראו עוד »
תמונה של חדר האוכל

מה שהיה הוא שיהיה…

באופן מקרי לגמרי, לקחתי בארכיון את כרך עלוני בשריד שבין השנים 1937 – 1934 ושליתי ממנו בפינצטה כמה קטעים משעשעים. ניקיון הכלים בחדר האוכל וניקיון החצר

קראו עוד »
תמונה של פתיחת-מי-מקורות-1941

הבו לנו מים, מים…..

מדי בוקר, כאשר אנו מתעוררים וקמים, אנו מצחצחים (בדרך כלל) שיניים. ואחר כך, לא בדיוק לפי הסדר הזה, מתגלחים, מתרחצים, שותים כוס קפה, רוחצים את

קראו עוד »
תמונה של חברי "מלט" הצעירים - בנס ציונה 1933

השלמת "מלט" הגדולה בהשלמות שריד

שנות השלושים המוקדמות של המאה העשרים, היו שנים של גאות לתנועת ה"שומר הצעיר" ברומניה. מערים, עיירות וכפרים מכל קצווי רומניה, התקבצו ובאו עשרות צעירים יהודים שחלמו

קראו עוד »

3 תגובות

 1. חוה (31/10/2012) הגב

  דני אני מקווה שכל זה הוא רק הקדמה לספר…

 2. רעיה זקס (01/11/2012) הגב

  תודה על פרסום הכתבה והתמונות, זה החזיר לאבא אורי (לב) את הצבע ללחיים. יעקב בן ארי היה עם אבא, גם באותו בית ספר בגרמניה , גם בחיפה וגם בגדוד השדה.

 3. רעיה לב-זקס (04/11/2012) הגב

  תשמעו סיפור –
  לפני כחודש הגיע לארוחת ערב של יום שישי, איציק בן-ארי, עם מחשב נייד ובתוכו מצגת עם סיפור השורשים של משפחת בן-ארי. מאחר והשורשים שלהם, היו דומים למשפחת לב, אותה עיר ואותו בית ספר, הגעתי למסקנה שיעקב היה גם בגדוד השדה. אך לא. מסתבר שלכל אחד בעולם סיפור משלו.משפחת בן ארי הגיעה להזורע. 2 אחים נשארו שם ויעקב בא לשריד בלי שום מסגרת רשמית, באמצע שנות ה – 40. סליחה מדני. רעיה

השארת תגובה

טלפונים

לוח וידאו

ע. שירות

קלפי

חירום

ס. רכב

דרושים

טפסים

צוותים

  רישום גשם

  מדידה אחרונה 29/4/2023

  מ״מ גשם ביממה האחרונה
  סה״כ מ״מ גשם העונה
  גלילה לראש העמוד
  X
  דילוג לתוכן