נכסי הקיבוץ והאגודה המוניציפאלית המשותפת

לצערי "הותקלתי" ע"י נוח לתגובה, שכמובן כוונתו הייתה להתייחסותי לברכה של שריד. מאחר ולא הייתי מוכן עם דברים מאורגנים, שלפתי הרהורים "מן המותן", שלאחר מעשה נראו גם בעיני בלתי קוהרנטיים ושאינם ממש שייכים לדיון, כאמור, היו אלה הרהורים גולמיים. ברצוני להביע בקצרה את דעתי בקשר לנושאים שהועלו; כשאנו מעבירים נכסי קיבוץ לשימוש האגודה, ברור כי איננו מוותרים על הבעלות עליהם. לא לתקופה של 24 שנים ואף לא לתקופה של 24 ימים, אלא מזכים את האגודה בשימוש באותם מתקנים או נכסים. 

יחד עם זאת, לפני ההעברה, על הקהילה, משמע הקיבוץ, לקיים דיון ולקבוע בצורה ברורה לאלו שימושים מועברים אותם נכסים. למשל, אם לא נחליט לאסור זאת, האגודה תהיה רשאית להחליט כי לצורך שימוש במגרשי הטניס, יצטרכו המשתמשים לשלם עבור מנוי שנתי. או שהאגודה אף תחליט כי המגרשים אף יהיו פתוחים למנויים מבחוץ. ברור כי מצב זה יהיה בלתי הגיוני, מאחר ומגרשים מסחריים אפשריים רק באותם מרכזים שיש בהם כ15 מגרשים או יותר. 2 המגרשים שלנו (ששרדו 31 שנים, נגד כל הסיכויים) אינם יכולים לשמש כמגרשים מסחריים. המגרשים כמובן, כמשל. אותו הדבר לגבי הבריכה, אולם הספורט וכו'. כלומר, יש לקבוע מראש בחוזה, מה יהיה שימושם של הנכסים שיעברו לשליטתה של האגודה. 

מדוע שנסכים להעביר את השימוש בנכסים שלנו? מסיבה פשוטה – מכוח היותה גוף דמוגרפי צעיר וולדני, אוכלוסיית ההרחבה היא גורם משמעותי בהרבה במשקלו בשימוש באותם מתקנים, מעבר לערכו היחסי בקהילה המשותפת. כי על כן, זכותם המלאה לקבוע מה האינטרסים שלהם בשימוש בנכסים אלה. כמו כן, ברור כי יהיה זה האינטרס שלהם, אולי אף יותר משלנו, לשדרג את הנכסים, ומי כמונו יודע איזה קשיים יש לנו בהקצאת משאבים לפורייקטים של רווחה. מסיבות אלו, לית מן דפליג כי העברתם של נכסים אלה לשליטת האגודה היא כורח מציאות שישרת את האינטרסים שלנו גם כן. 

כאמור, אני מדגיש את הצורך בבניית חוזה ברור לשימוש עתידי קודם ההעברה. 

אני מודה כי לפני הקמתה של ההרחבה, התייחסותי לעניין הייתה של חוסר וודאות וחשש. ההרחבה קרמה עור וגידים. ההרחבה הפכה לקהילה של ציבור חברתי שאחד ממרכיביו הם ילדינו שלנו, שלגביהם לא היו לנו חששות וספקות. לאחר שיצא לי לפגוש ציבור זה בנסיבות שונות, אני מבקש להביע את דעתי כי, אף אם נעשו אולי משגים כלכליים שהם בדרך, ב"קו התחתון" ההרחבה היא הצלחה מסחררת וציבור של אנשים בעלי רמה שמעניקים ססגוניות ומעלים את הרמה הכללית של תמונת החצר שלנו. עלינו לעשות את כל שביכולתנו שלא להיות קטנוניים ולקבל בזרועות פתוחות ציבור יפה זה.

יונה נשר
או בהזדהות מלאה
יוסי נץ

השארת תגובה

טלפונים

לוח וידאו

ע. שירות

קלפי

חירום

ס. רכב

דרושים

טפסים

צוותים

  רישום גשם

  מדידה אחרונה 29/4/2023

  מ״מ גשם ביממה האחרונה
  סה״כ מ״מ גשם העונה
  גלילה לראש העמוד
  X
  דילוג לתוכן