עדכון לגבי תחילת תהליך לבחינת המבנה הארגוני – ניהולי בשריד, בדגש על בחינת היתכנות למעבר לניהול משותף: אגש"ח – אגודה קהילתית – וועד מקומי

שלום לכולם,

התחלת תהליך בחינת המבנה הארגוני – ניהולי בשריד

בדגש על בחינת היתכנות למעבר לניהול משותף: אגש"ח – אגודה קהילתית – וועד מקומי

ב – 12 השנים שחלפו מאז שהוקמה האגודה הקהילתית ונבנתה שכונת ההרחבה, חלו בשריד תמורות רבות – החיים המשותפים של חברי הקיבוץ הוותיק וחברי ההרחבה התבססו ונשזרו זה בזה. ההבדלה והאבחנה שהיתה בתחילת הדרך בין חברי ההרחבה לחברי הקיבוץ הוותיקים נמוגה, האינטרסים התאחדו והפכו משותפים, המחלוקות קהו ונעלמו, והחיים המשותפים כאן ביחד יצרו בשריד קהילה אחת מאוחדת, תומכת ואכפתית.

קיבוץ שריד מנוהל כיום על ידי 3 גופים שונים: אגודה קהילתית מתיישבי שריד, הוועד המקומי של שריד והאגודה השיתופית החקלאית – שריד (האגש"ח). האגודה הקהילתית והוועד המקומי מנוהלים ביחד, והאגש"ח מנוהלת בנפרד. כל אחד מהגופים הנ"ל אחראי על תחומים מסוימים, אך רבים מאד הממשקים ביניהם ולעיתים אף קיימת חפיפה באחריות.

הניהול הנפרד של 3 הגופים הנ"ל מצריך תשומות ניהול ומשאבים, מביא לעיתים לחוסר תיאום ומייצר בקרב התושבים אי בהירות ושאלות, כגון – למי פונים? מי אחראי על מה? על מה אני יכול להשפיע ועל מה לא? לאן הולכים המיסים שאני משלם? האם אני משלם פעמיים על דבר מסוים?

על רקע זה מצאנו לנכון כי בשלה העת לצאת לתהליך בחינה מקצועי של המבנה הארגוני-ניהולי הקיים בשריד, על יתרונותיו וחסרונותיו, ושל בחינת חלופות למבנה זה. כאשר הדגש הוא בחינת היתכנות למעבר לניהול משותף: אגש"ח – אגודה קהילתית – וועד מקומי.

החלטה מתאימה המאשרת את היציאה לתהליך הנ"ל התקבלה לאחרונה על ידי וועדי ההנהלה של כל אחד מגופי הניהול. התהליך שיתבצע יהיה רחב היקף, תוך בחינת היישוב כפי שהוא היום וכפי שאולי יראה בעוד מספר שנים. כלומר – הסתכלות אסטרטגית המרחיבה פרספקטיבה.

על מנת שהתהליך יהיה מקצועי הוא יבוצע על ידי חברת "מודוס" המתמחה בהובלת תהליכים כגון זה. התהליך ינוהל על ידי גלעד לוי – מנכ"ל מודוס, ועל ידי אופיר שרון – סמנכ״ל כספים ומנהל המחלקה הכלכלית של משקי טנא.

במסגרת התהליך ייבחנו בין היתר הסוגיות הבאות: השלכות של חלופות שונות בהיבטי הסטטוסים השונים, לטווח הזמן הבינוני והארוך; עלויות ניהול ושירותים כלליים; התנהלות חשבונאית (לדוגמה, סוגיית המע"מ); ניהול תקציבי; אפקטיביות השירות לתושב; בחינת שירותים ספציפיים (חדר אוכל, ארכיון, מרפאה וכיוב'); תפעול מבנים; תיאום הניהול בין הגופים השונים; האם מבנה ניהולי שכזה מאפשר להחיל מנהיגות; מנגנונים אפשריים לשמירה על האינטרסים השונים (של האגש"ח, הוועד המקומי והאגודה הקהילתית), וכיוב'.

הצוות ייפגש ממלאי תפקידים בעבר ובהווה, עם חברי הנהלות וכן עם יועצים מקצועיים, כגון משרדי רואי החשבון של האגודות ועם גורמים חיצוניים נוספים המקיימים ממשק עם גופי הניהול (כדוגמת המועצה האזורית). כן יקיים הצוות פגישות עם חברים. חברים המעוניינים להציג את עמדתם מוזמנים לפנות אלינו.

התוצר שאנו מצפים לקבל בסיום התהליך הוא חוות דעת בקשר למבנה הארגוני-ניהולי הקיים היום בשריד, הצגת חלופות אפשריות ופירוט היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן. בפרט אנו מצפים לקבל חוות דעת בקשר להיתכנות למעבר לניהול משותף של האגש"ח, האגודה קהילתית והוועד מקומי, תוך פירוט היתרונות והחסרונות של צעד שכזה.

אנו שואפים כי התהליך יסתיים לקראת סוף המחצית הראשונה של שנת 2022.

תהליך שכזה הוא צורך השעה, והוא ייתן בידינו תשובות לשאלות העולות בקשר לניהול היישוב על ידי 3 גופים שונים, וכן כלים לקבלת החלטה האם להישאר במבנה הארגוני-ניהולי הנוכחי או לשנותו, והאם לעבור לניהול משותף או לא.

דורון זבולון וניר רושקין

בשם אגודת מתיישבי שריד, אגש"ח שריד והוועד המקומי

השארת תגובה

טלפונים

לוח וידאו

ע. שירות

קלפי

חירום

ס. רכב

דרושים

טפסים

צוותים

  רישום גשם

  מדידה אחרונה 29/4/2023

  מ״מ גשם ביממה האחרונה
  סה״כ מ״מ גשם העונה
  גלילה לראש העמוד
  X
  דילוג לתוכן