בריכת שריד – קיץ 2019

תמונה של הבריכה ביום העצמאות

תמה עונת הרחצה בבריכה -  להתראות באביב 2020

 כללי התנהגות בבריכת שריד – 2019  ונוהל קיום אירועים קבוצתיים בתשלום

הוראות כלליות :

1. הבריכה נועדה לשמש את חברי האגודה הקהילתית וגם/או חברי ותושבי הקיבוץ ובני משפחותיהם בלבד.
2. חברי האגודה הקהילתית ,לרבות ילדי החברים הגרים בבית הוריהם, רשאים להכניס אורחים לבריכה, בליווי ובנוכחות החבר בלבד. אורחים שימצאו בבריכה ללא ליווי המארח, רשאי מנהל הבריכה ו/או המציל לבקשם לצאת משטח הבריכה.
3. בשבתות וחגים, ניתן להזמין עד __15_ אורחים בלבד למשפחה מארחת.
4. על המתרחצים ועל הנמצאים בשטח הבריכה חובה להישמע להוראות המציל וגם/או להוראות מנהל הבריכה.
5. הכניסה לשטח הבריכה בכלל, ולבריכות השחייה בפרט, מותרת אך ורק בנוכחות מציל ובשעות הרחצה בלבד כפי שיפורסמו מעת לעת ע”י האגודה הקהילתית וגם/או מי מטעמה.

6. חובה להישמע להוראות המציל/ים וגם/או להוראות מנהל הבריכה, ולפעול בהתאם לכל הוראה המפורסמת על גבי שילוט בשטח הבריכה.

7. מציל וגם/או מנהל הבריכה רשאים, על פי שיקול דעתם, לצוות על:

(א) מתרחץ לצאת מבריכת שחיה וכן להוציאו, אם המתרחץ לא נענה  להוראותיו, תוך שימוש בכוח סביר בנסיבות העניין אם, לדעתו, המתרחץ עלול לסכן, או שהוא מסכן את עצמו או מתרחצים אחרים;

(ב) מתרחץ בכל עניין העשוי, לדעת המציל, למנוע סכנה לחיי המתרחץ או סכנה או הפרעה לחיי מתרחצים אחרים;

(ג) איסור הרחצה בבריכת שחיה או על הגבלת כמות המתרחצים בבריכת שחיה, לפרק זמן שיורה, אם לדעתו, עקב תנאי המים, כמות המתרחצים בבריכת השחיה או סיבה אחרת, צפויה סכנה למתרחצים.

8. בבריכה הושקעו כספים רבים – חובה לעשות שימוש סביר בבריכה ובמתקניה ולהימנע מגרימת נזק. מתרחץ שיגרום לנזק לבריכה או למתקניה,  עקב שימוש בלתי סביר או במכוון, רשאית האגודה הקהילתית לדרוש שישלם בגין תיקון הנזק.

9. מתרחץ שלא יקפיד על כללי התנהגות נאותים, רשאי המציל ו/ או מנהל הבריכה להרחיקו מהבריכה.

10. חל איסור להכניס תינוקות וגם/או פעוטות עם חיתולים לבריכה הגדולה.

11. חובה להכניס תינוקות / פעוטים שאינם גמולים לבריכת הפעוטות בלבוש בגד – ים חיתול בלבד.

12. חל איסור על הכנסת בע”ח לשטח הבריכה.

13. הורי ילד שגילו עד שש שנים, או מי שהילד נמצא תחת חסותו או פיקוחו, ישגיחו על רחצתו בבריכת פעוטות ובבריכת שחיה, לפי הענין, למעט בעת שהמושגח לומד שחיה בהשגחת מורה לשחייה.

14. ילדים עד כיתה ה’ (כולל) אינם רשאים להגיע לבריכה ללא ליווי מבוגר.

15. העישון בכל מתחם הבריכה אסור.
16. יש להקפיד לשמור על הניקיון בכל שטח הבריכה וסביבותיה, ולאסוף כל שאריות הלכלוך והאוכל.
17. בכל השטח המרוצף אין להכניס כלי זכוכית כלשהם.
18. חל איסור מוחלט להיכנס לכל מתחם הבריכה עם כל כלי רכב.

שעות פעילות הבריכה לשנת 2019:
19. שעות פעילות הבריכה מפורסמות על ידי האגודה עם פתיחת העונה ובמהלכה. ראה נספח.

20. במקרה של שינויים בלוח הפעילות תועבר הודעה נפרדת.


נוהל קיום אירועים קבוצתיים בתשלום

1. חברי האגודה הקהילתית ובני משפחותיהם בלבד, רשאים לקיים אירוע בשטח הבריכה. כל פניה מתושב/ארגון חיצוני ייבחן בנפרד.

2. עורכי האירוע מחויבים לכלל הוראות ההתנהגות בבריכה, כפי שיפורסמו מעת לעת וכן מחובתם לוודא ולהקפיד שאורחים לא יפגעו ברווחת באי הבריכה.

3. אירוע שיכלול עד 40 משתתפים יכול להתקיים בשעות פעילות הבריכה, ללא עלות, באישור בכתב מראש ממנהל הבריכה.

4.  אירוע אשר יכלול מעל 40 משתתפים ידרוש אישור מראש בכתב ממפעיל הבריכה. אירוע מסוג זה יתקיים לאחר שעות הפעילות של הבריכה.

5. במידה ויידרש לסגור את הבריכה לפני תום שעות הפעילות, על המשפחה המארחת לדאוג לפרסום הנ”ל במדיות הרלוונטיות (אתר, מקומי, טלוויזיה).

חברי האגודה הקהילתית, שמקיימים אירועים בשטח הבריכה, יחויבו בתשלום הוצאות תפעול האגודה בגין סוגי האירועים כדלהלן:

1. בגין אירוע אשר מתקיים לא בעונת הרחצה הרשמית והכולל עד 40 משתתפים, תחול עלות העסקת מציל, כוננות מפעיל בריכה על פי חוק, ניקיון והתאמת הבריכה בסך של 200 ₪ לשעה.

2. בגין אירוע בעונת הרחצה אבל מחוץ לשעות פעילות הבריכה , שיכלול 40-100 משתתפים תחול עלות העסקת מציל ושירותי ניקיון ותפעול בסך של  200 ₪  לשעה.

3. בגין אירוע מחוץ לשעות פעילות הבריכה (לא בעונה), שיכלול 101-200 משתתפים תחול   עלות העסקת מצילים ושירותי ניקיון ותפעול בסך של  1,500 ש”ח .

4. בגין אירוע מחוץ לשעות פעילות הבריכה (לא בעונה), שיכלול מעל 201 ועד 500 משתתפים תחול עלות העסקת מצילים ושירותי ניקיון ותפעול בסך של  2,500 ש”ח .

5. לא יתאפשר לקיים אירוע בבריכה מעל ל – 500 משתתפים.

6. בכל אירוע שבו נעשה שימוש במתקני חשמל שמובאים לבריכה, (מערכת הגברה / ציוד קייטרינג), יחויב המשתמש חיוב נוסף בגין בדיקת ואישור של בודק חשמל להתקנת הציוד ביום האירוע.

7. הכנות לאירוע יורשו להתקיים לפני שעות הסגירה של הבריכה ובתנאי שלא תהיה פגיעה במתרחצים האחרים ועל פי תיאום מראש עם מפעיל הבריכה.

8. עם זאת, במידת הצורך ולפי שיקול דעת האגודה תיסגר הבריכה להכנות לקראת אירוע גדול, והאגודה תיידע את הציבור על כך מבעוד מועד.

9. על מקיים האירוע לדאוג מראש לסידורי חניה למשתתפים בתיאום עם האגודה.

10. על מקיים האירוע לחתום על כתב התחייבות לשימוש במבנה ציבורי בקיבוץ.

11. קיום אירוע בבריכה כפוף להוראות תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשכ”ו-1966, והוראות כל דין אחר.

עונת רחצה מהנה ובטוחה לכולנו

השארת תגובה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

טלפונים

לוח וידאו

ע. שירות

קלפי

חירום

ס. רכב

דרושים

טפסים

צוותים

רישום גשם

מדידה אחרונה 20/3/2020

מ״מ גשם ביממה האחרונה
סה״כ מ״מ גשם העונה
גלילה לראש העמוד
X
דילוג לתוכן