בריכת שחייה שריד – קיץ 2021

תמה עונת הרחצה בבריכה -  להתראות באביב 2020

בריכת שחייה קיבוץ שריד

טל' בבריכה 7969 | אחרי בריכה שניר כהן: 050-7721585 | תאום פעיליות ואירועים בבריכה: רותי בק 052-3799149

שעות פתיחת הבריכה  קיץ 2021

ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
6:00-7:00
שחיינים
שחיינים
שחיינים
שחיינים
שחיינים
שחיינים
8:00-12:00
פתוח לכולם
פתוח לכולם
פתוח לכולם
פתוח לכולם
פתוח לכולם
פתוח לכולם
15:00-16:00
שחיינים
שחיינים
שחיינים
שחיינים
שחיינים
כולם / שחיינים
16:00-19:00
פתוח לכולם
פתוח לכולם
פתוח לכולם
פתוח לכולם
פתוח לכולם
פתוח לכולם
19:00-20:00
כולם / שחיינים
כולם / שחיינים
כולם / שחיינים
כולם / שחיינים
כולם / שחיינים
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
6:00-7:00
שחיינים
שחיינים
שחיינים
שחיינים
שחיינים
שחיינים
9:00-10:00
שחיינים
שחיינים
שחיינים
שחיינים
שחיינים
שחיינים
10:00-12:00
פתוח לכולם
פתוח לכולם
פתוח לכולם
פתוח לכולם
פתוח לכולם
פתוח לכולם
15:00-16:00
שחיינים
שחיינים
שחיינים
שחיינים
שחיינים
כולם / שחיינים
16:00-19:00
פתוח לכולם
פתוח לכולם
פתוח לכולם
פתוח לכולם
פתוח לכולם
פתוח לכולם

ביום שבת בין 9:00 -19:00 פתוח לכולם

» לטופס הזמנת אירוע: לחצו כאן

 כללי התנהגות בבריכת שריד – 2021  ונוהל קיום אירועים קבוצתיים בתשלום

 חברי האגודה הקהילתית המתגוררים ביישוב בלבד, רשאים לקיים אירוע בשטח הבריכה. כל פניה מתושב/ארגון חיצוני ייבחן בנפרד על ידי מנהל/ת האגודה.

 1. עורכי האירוע מחויבים לכלל הוראות ההתנהגות בבריכה, כפי שיפורסמו מעת לעת וכן מחובתם לוודא ולהקפיד שאורחים לא יפגעו ברווחת באי הבריכה.
 2. אירוע שיכלול עד 40 משתתפים יכול להתקיים בשעות פעילות הבריכה, ללא עלות, באישור בכתב מראש ממנהל הבריכה.
 1. אירוע אשר יכלול מעל 40 משתתפים יתקיים לאחר שעות הפעילות של הבריכה וידרוש אישור מראש ובכתב ממנהל הבריכה. עלות אירוע שכזה – כמפורט מטה.
 1. במידה ויתבקש לסגור את הבריכה לפני תום שעות הפעילות, יהיה דרוש לכך אישור מטעם מנהל/ת האגודה. על המשפחה המארחת לדאוג לפרסום הנ"ל במדיות הרלוונטיות (אתר, מקומי, טלוויזיה).

חברי האגודה הקהילתית שמקיימים אירועים בשטח הבריכה יחויבו בתשלום הוצאות תפעול האגודה בגין סוגי האירועים, כדלהלן:

 1. בגין אירוע אשר מתקיים לאחר שעות הפעילות והכולל עד 60 משתתפים, תחול עלות בסך של 200 ₪ לכל שעה או חלק ממנה.
 2. בגין אירוע אשר מתקיים לאחר שעות הפעילות עבור 61-100 משתתפים ויכלול שירותי קייטרינג ו/או מתנפחים ו/או עמדת דיג'יי תחול עלות בסך של  800 ₪ (גלובאלי). כולל תוספת מציל ומפעיל על פי חוק. (כל שעה מעבר ל3 שעות אירוע תתומחר ב200 ₪)
 3. בגין אירוע לאחר שעות הפעילות עבור 101-200 משתתפים ויכלול שירותי קייטרינג ו/או מתנפחים ו/או עמדת דיג'יי תחול עלות העסקת מצילים, ומפעיל על פי חוק, ושירותי ניקיון בסך של 1,300 ש"ח  (גלובאלי). (כל שעה מעבר ל3 שעות אירוע תתומחר ב200 ₪)
 4. בגין אירוע לאחר שעות הפעילות עבור 201 ועד 500 משתתפים ויכלול שירותי קייטרינג ו/או מתנפחים ו/או עמדת דיג'יי תחול עלות העסקת מצילים, ומפעיל על פי חוק, שירותי ניקיון ותפעול בסך של 2,500 ש"ח (גלובאלי). (כל שעה מעבר ל3 שעות אירוע תתומחר ב200 ₪)
 5. לא יתאפשר לקיים אירוע בבריכה מעל ל – 500 משתתפים.
 6. כל אירוע שיתקיים שלא בעונת הרחצה – יישקל לגופו של עניין ויתומחר בהתאם.
 7. משך כל אירוע הנזכר בסעיפים 2, 3 ו – 4 לעיל, יוגבל ל – 3 שעות.
  באישור מיוחד מאת מנהלת האגודה ניתן יהיה להאריך משך זמן זה, תוך התאמת העלויות כפי הנדרש.
 8. בכל אירוע שבו נעשה שימוש במתקני חשמל שמובאים לבריכה,(כגון מערכת הגברה / ציוד קייטרינג), יחויב המשתמש חיוב נוסף בגין בדיקת ואישור של בודק חשמל להתקנת הציוד ביום האירוע.
 9. הכנות לאירוע יורשו להתקיים לפני שעות הסגירה של הבריכה ובתנאי שלא תהיה פגיעה במתרחצים האחרים ועל פי תיאום מראש עם מפעיל הבריכה.
 10. עם זאת, במידת הצורך ולפי שיקול דעת האגודה תיסגר הבריכה להכנות לקראת אירוע גדול, והאגודה תיידע את הציבור על כך מבעוד מועד.
 11. על מקיים האירוע לדאוג מראש לסידורי חניה למשתתפים בתיאום עם האגודה.
 • קיום אירוע בבריכה כפוף להוראות תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשכ"ו-1966, והוראות כל דין אחר.

תגובה אחת

 1. רביב יתום הגב

  יש מצב לפתוח גם בצהריים בסופש?

השארת תגובה

טלפונים

לוח וידאו

ע. שירות

קלפי

חירום

ס. רכב

דרושים

טפסים

צוותים

  רישום גשם

  מדידה אחרונה 5/5/2024

  מ״מ גשם ביממה האחרונה
  סה״כ מ״מ גשם העונה
  X
  דילוג לתוכן