קול קורא לבחירת ועדת ביקורת יישובית

רקע:

 1. על פי דרישות רשם האגודות השיתופיות על האגודה הקהילתית לבחור ועדת ביקורת (כהונה של שנתיים), כמו כן על פי תקנות משרד הפנים על הועד המקומי לבחור ועדת ביקורת (כהונה של 5 שנים).
 2. בשריד נבחרה ועדת ביקורת לפני כחמש שנים אשר שימשה בהסכמה ועדת ביקורת בעיקר לוועד המקומי של שריד.
 3. עם בחירת הוועד החדש הסכימה הועדה להמשיך לכהן עד לבחירת ועדה חדשה.
 4. לאור זאת אנו יוצאים לבחירת ועדת ביקורת חדשה.

ועדת ביקורת – הגדרת תפקיד

 1. תכנית עבודה שנתית – הועדה תחליט על נושאי הביקורת בתאום עם המועצה.
 2. תכנית העבודה תכלול נושאים ציבוריים שעל פי שיקול הועדה יש לבדוק את פעילותם.
 3. במידה שהביקורת תבקר בעלי תפקידים ואו עובדים בישוב יש להעביר לידי המבוקרים טיוטה להתייחסות לפני סיכום הדוח הסופי.
 4. הועדה תציג בפני ועד ההנהלה (או הועד המקומי בהתאם לעניין) את דוח הביקורת ולאחר מכן הדוח יוצג למועצה ויפורסם  לחברי האגודה הקהילתית.
 5. ועדת הביקורת אינה "נציב תלונות החברים" אלא גוף ציבורי שמתפקידו לבחון את תקינות פעולתם של הגופים השונים בישוב.
 6. הביקורת, המסקנות וההמלצות הינם כלי עזר לגופים הציבוריים בישוב.

אופן בחירת הועדה:

 1. מועמדים יגישו את שמם למנהלת האגודה.
 2. הבחירה תתבצע בקלפי.
 3. תתקיים הצבעה בה יבחרו שלושת המועמדים שקיבלו את מירב הקולות לוועדת ביקורת שתמנה 3 חברים.
 4. תנאים מקדימים:
 5. מועמד לוועדה לא יהיה קרוב משפחה מדרגה ראשונה של חבר ועד הנהלה.
 6. מועמד לוועדה לא יחזיק בחוב כספי כלפי האגודה וימלא אחר החלטות האגודה ביום יום.


כהונה:
ועדת הביקורת לוועד המקומי: 5 שנים. לאגודה הקהילתית: שנתיים.

הרכב: יבחרו 3 חברים ובישיבתם הראשונה הועדה תבחר יו"ר.

המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד. כל הרואה עצמו מתאים, מוזמן לפנות לשמרית טרגן-היבל, מנהלת האגודה, במייל:mitiashvim@k-sarid.co.il, או בכתב לתיבה, במשרד מנהלת האגודה, עד ה- 10.07.2019

השארת תגובה

טלפונים

לוח וידאו

ע. שירות

קלפי

חירום

ס. רכב

דרושים

טפסים

צוותים

  רישום גשם

  מדידה אחרונה 18/2/2024

  מ״מ גשם ביממה האחרונה
  סה״כ מ״מ גשם העונה
  גלילה לראש העמוד
  X
  דילוג לתוכן