קול קורא להגשת מועמדות לחברות בוועד ההנהלה – קיבוץ שריד

תמונה של שדות שריד
צילום: שיר פרסאי ברניב

בהתאם לתקנון האגודה יש לבחור לוועד ההנהלה אחת לשלוש שנים נציגי ציבור (נבחרי ציבור) וקול קורא זה  מיועד לכל חבר/ת קיבוץ להגיש מועמדות לתפקיד.

תפקיד ועד ההנהלה לנהל, לקדם ולפתח את הקיבוץ מתוך מטרה להביאו להצלחה, צמיחה ושגשוג חברתי וכלכלי, וכמו כן לפקח על יישום ההחלטות שהתקבלו בשיחת הקיבוץ.

עיקרי תחומי אחריות וסמכות:

 • גיבוש תוכנית אסטרטגית חברתית כלכלית לקיבוץ.
 • גיבוש מתווי פעולה בתחומים כגון: צמיחה דמוגרפית,  ערבות הדדית, קרקעות וכיו"ב. ובהתאם העברה לאישור שיחת הקיבוץ.
 • אישור תקציב שנתי כולל והבאתו לאישור שיחת הקיבוץ. דיון בדוחות הכספיים של הקיבוץ (מאזן ודו"ח רווח והפסד של הקיבוץ), והעברתם לאישור שיחת הקיבוץ .
 • המלצה לשיחת הקיבוץ על מינוי ו/או החלפה של נבחרי הציבור.
 • גיבוש תקנונים חדשים ועדכון תקנונים קיימים ככל הנדרש והבאה לאישור השיחה  .
 • אחריות להסדרת יחסים וממשקים בין הקיבוץ לבין אגודת מתיישבי שריד והועד המקומי.
 • לוועד ההנהלה של הקיבוץ סמכות שיורית לדון ולהחליט בכל עניין שאינו נתון באופן מפורש לאף רשות אחרת בקיבוץ.

כפיפות:

 • ועד ההנהלה של הקיבוץ כפוף לדין, לתקנון הקיבוץ לשיחת הקיבוץ.

אופן הבחירה:

 • ההצבעה בקלפי
  ייבחרו 7 המועמדים שיקבלו בהצבעה את מירב קולות "הבעד"

ניתן להגיש מועמדות לתפקיד תאריך 20.2.2022

פרטים יש לשלוח למש"א, לגיל שני במייל masha@k-sarid.co.il

או בטלפון 052-5451780

השארת תגובה

טלפונים

לוח וידאו

ע. שירות

קלפי

חירום

ס. רכב

דרושים

טפסים

צוותים

  רישום גשם

  מדידה אחרונה 5/5/2024

  מ״מ גשם ביממה האחרונה
  סה״כ מ״מ גשם העונה
  גלילה לראש העמוד
  X
  דילוג לתוכן