קול קורא – נציגי ציבור לוועד הנהלה

תמונה של בית המשרדים בשריד

בחירת שני נציגי ציבור לחברות בוועד ההנהלה

בהמשך להודעה של שניים מבין 7 חברי הוועד על פרישה מכהונה כחברי הנהלה זו, מתפרסם קול קורא לכל חבר/ת קיבוץ להגיש מועמדות לאחד משני "הכיסאות" שמתפנים.

נזכיר כי ועד ההנהלה של הקיבוץ הוא הגוף הבכיר במערכת הארגונית של הקיבוץ והגדרת תפקידו – "לנהל, לקדם ולפתח את הקיבוץ מתוך מטרה להביאו להצלחה, צמיחה ושגשוג חברתי וכלכלי, וכמו כן לפקח על יישום ההחלטות שהתקבלו בשיחת הקיבוץ." (מתוך נספח הגדרות תפקיד, 2017. שריד)

עיקרי תחומי אחריות וסמכות את ועד ההנהלה

 • גיבוש תוכנית אסטרטגית חברתית כלכלית לקיבוץ
 • גיבוש מתווי פעולה בתחומים כגון: צמיחה דמוגרפית,  ערבות הדדית, השכרות
 • אישור תקציב שנתי, דוחות כספיים (מאזן ודו"ח רווח והפסד של הקיבוץ), והבאתם לאישור שיחת הקיבוץ.
 • המלצה לשיחת הקיבוץ על מינוי ו/או החלפה של נבחרי הציבור
 • גיבוש תקנונים חדשים ועדכון תקנונים קיימים ככל הנדרש והבאה לאישור השיחה
 • אחריות להסדרת יחסים וממשקים בין הקיבוץ לבין אגודת מתיישבי שריד והוועד המקומי
 • לוועד ההנהלה של הקיבוץ סמכות שיורית לדון ולהחליט בכל עניין שאינו נתון באופן מפורש לרשות אחרת בקיבוץ

כפיפות

 • ועד ההנהלה של הקיבוץ כפוף לתקנון הקיבוץ ולשיחת הקיבוץ

אופן הבחירה

 • ההצבעה בקלפי
 • יבחרו שני החברים (המועמדים) שיקבלו הכי הרבה קולות "בעד", ובתנאי שיקבלו יותר "בעד" מ"נגד"  מקולות המצביעים

משך כהונה

עד חודש אפריל 2025 (סיום כהונת וועד ההנהלה הנוכחי)

להגשת מועמדות ניתן לפנות לגיל שני – מש"א

במייל masha@k-sarid.co.il   או בטלפון 052-5451780

 תאריך אחרון להגשת מועמדות  31.12.2022

השארת תגובה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

טלפונים

לוח וידאו

ע. שירות

קלפי

חירום

ס. רכב

דרושים

טפסים

צוותים

  רישום גשם

  מדידה אחרונה 14/1/2023

  מ״מ גשם ביממה האחרונה
  סה״כ מ״מ גשם העונה
  גלילה לראש העמוד
  X
  דילוג לתוכן