קול קורא – נציג ציבור לוועד ההנהלה

בהמשך להודעה של אחד משבעת חברי הוועד על פרישה מוזמן/ת כל חבר/ת קיבוץ להגיש מועמדות ל"כיסא" שהתפנה.

נזכיר כי ועד ההנהלה של הקיבוץ הוא הגוף הבכיר במערכת הארגונית של הקיבוץ ומהות תפקידו – "לנהל, לקדם ולפתח את הקיבוץ מתוך מטרה להביאו להצלחה, צמיחה ושגשוג חברתי וכלכלי, וכמו כן לפקח על יישום ההחלטות שהתקבלו בשיחת הקיבוץ." (מתוך נספח הגדרות תפקיד, 2017. שריד)

עיקרי תחומי אחריות וסמכויות ועד ההנהלה

 • גיבוש תוכנית אסטרטגית חברתית כלכלית לקיבוץ
 • גיבוש מתווי פעולה בתחומים כגון: צמיחה דמוגרפית,  ערבות הדדית, השכרות
 • בחינת התקציב השנתי והדוחות הכספיים  והבאתם לאישור שיחת הקיבוץ.
 • המלצה לשיחת הקיבוץ על מינוי ו/או החלפה של ממלאי תפקידים הנבחרים בקלפי
 • גיבוש תקנונים חדשים ועדכון תקנונים קיימים ככל שהדבר נדרש והבאה לאישור השיחה
 • אחריות להסדרת יחסים וממשקי עבודה בין הקיבוץ לאגודת מתיישבי שריד והוועד המקומי
 • לוועד ההנהלה של הקיבוץ סמכות שיורית לדון ולהחליט בכל עניין שאינו נתון באופן מפורש לרשות אחרת בקיבוץ

כפיפות

 • לתקנון הקיבוץ ולשיחת הקיבוץ

אופן הבחירה

 • ההצבעה בקלפי
 • יבחר החבר (המועמד) שיקבל הכי הרבה קולות "בעד", ובתנאי שיקבלו יותר "בעד" מ"נגד"  מקולות המצביעים

משך כהונה

עד חודש אפריל 2025 (סיום כהונת וועד ההנהלה הנוכחי)

להגשת מועמדות מוזמנים/ת לפנות לגיל שני – מש"א

במייל masha@k-sarid.co.il   או בטלפון 052-5451780

 תאריך אחרון להגשת מועמדות  31.7.2023

השארת תגובה

טלפונים

לוח וידאו

ע. שירות

קלפי

חירום

ס. רכב

דרושים

טפסים

צוותים

  רישום גשם

  מדידה אחרונה 29/4/2023

  מ״מ גשם ביממה האחרונה
  סה״כ מ״מ גשם העונה
  גלילה לראש העמוד
  X
  דילוג לתוכן