השכרות בשריד

השכרות דירות – חיה וולפר

נייד:  050-8594-412

 

השכרות עסקיות – ירון אוסטרייכר

נייד:  052-880-4915