מרכז תחזוקה

מנהל: דידי נאמן | נייד: 050-8594321  

שרותי חשמל, שרותי גז  |  איעד נייד: 050-8594469

שרותי איסטלציה, משק מים, מזגנים |  מאיר נייד: 052-8968802

» למחירון שרותי תחזוקה ינואר 2022  לחצו כאן 

לתמיכה בתוכנת "דורמי" ניתן לפנות לגיורא רמות 
נייד: 050-8594347