הגדרת תפקיד ועד ההנהלה כללית

תמונה של חצר הקיבוץ היום

יעוד:

 • תפקידו של ועד ההנהלה של הקיבוץ הוא ליזום, לנהל, לקדם ולפתח את הקיבוץ מתוך מטרה להביאו להצלחה, צמיחה ושגשוג כלכלי וחברתי לאורך זמן מחד, ולפקח על יישום ההחלטות שהתקבלו בשיחת הקיבוץ בכל הנוגע להיבטים החברתיים, הקהילתיים והעסקיים מאידך. 
 • לוועד ההנהלה של הקיבוץ אחריות בפני שיחת הקיבוץ בכל אותם נושאים שהוגדרו בתחומי אחריותו וטיפולו.
 • ועד ההנהלה של הקיבוץ ישמש כוועד ההנהלה הנבחר של האגש"ח.

תחומי אחריות וסמכות:

 • גיבוש תוכנית אסטרטגית חברתית כלכלית לקיבוץ.
 • גיבוש קווים מנחים בנושאים קיבוציים כבדי משקל: צמיחה דמוגרפית, תחומי עיסוק, ערבות הדדית, קרקעות, ביטחון סוציאלי, שיוך דירות, שיוך נכסים, קוד אתי וכיו"ב. העברה לאישור האסיפה.
 • אישור תקציב שנתי כולל והבאתו לאישור האסיפה. העברת הנחיות עקרוניות למגזר העסקי ולמגזר הקהילה.
 • החלטות לגבי תיקונים והתאמות בתקנונים קיימים.
 • דיון והחלטה בערעורים על החלטות הנהלת הקהילה או ההנהלה הכלכלית.
 • ועוד

כפיפות:

 • יו"ר ועד הנהלה מנהל את ישיבות ועד ההנהלה בכפוף לדין, לתקנון הקיבוץ ולאסיפת הקיבוץ.

מתכונת פעילות:

 • ועד ההנהלה מכונס על ידי יו"ר ועד ההנהלה.
 • ועד ההנהלה יתכנס לפי הצורך ולפחות פעם בחודש. 

ניתן לפנות אל חברי ועדת מינויים: אבי ניר, נח שגיא, מרסל כהן, אורי ילינסקי, ענת חרמוני עד לתאריך 22.10.

השארת תגובה

טלפונים

לוח וידאו

ע. שירות

קלפי

חירום

ס. רכב

דרושים

טפסים

צוותים

  רישום גשם

  מדידה אחרונה 29/4/2023

  מ״מ גשם ביממה האחרונה
  סה״כ מ״מ גשם העונה
  גלילה לראש העמוד
  X
  דילוג לתוכן